RSS 2.0

ارتباط با ما

نقشه سايت

نظرات

مطالب جدید

گزارش عملکرد صفحه اصلي  
 
پیوندهای تصویری
.

.

.

 
سایتهای مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی جهانی سبطین سایت تلا?ت (سازمان دارالقرآن الکریم) ش?رای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه ملی جمه?ری اسلامی ایران مرکز ملی پاسخگ?ئی به سئ?الات دینی جامعه الزهرا(ح?زه علمیه خ?اهران) سایت دکتر ج?اد هر?ی - نماینده مردم قاینات ? زیرک?ه بانک جامع اطلاعات خراسان جن?بی سازمان فرهنگ ?ارتباطات اسلامی درگاه پاسخگ?ئی به مسائل دینی م?سسه تحقیقات ?نشر اهل بیت پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه پایگاه درسهائی ازقرآن(قرائتی) سايت علامه حسن زاده آملي پایگاه اطلاع رسانی راسخ?ن سامانه کارکنان نظام اداری استانداری خراسان جن?بی مرکز اسنادانقلاب اسلامی م?سسه قرآن ?نهج البلاغه پایگاه مجلات تخصصی ن?ر کتابخانه احادیث شیعه شبکه اجتهاد(ح?ز?ی) پایگاه پرسمان قرآنی سایت گفتک?ی دینی م?سسه دارالحدیث پایگاه شهر سئ?ال دانشنامه اسلامی سایت شهید آ?ینی سایت علامه مصباح برنامه سمت خدا اندیشه قم پرسمان احکام حدیث نت ر?زنامه ها
 
اخبار ورزشی
 
اخبار اجتماعی و خانواده
 
 

حدیث موضوعی

ویژه نامه مناسبتها : غدیر، بزرگترین عید همه ادیان الهی
نویسنده: ghanaat تاریخ: 23 آذر 1387 بازدید: 23017 بار

"الی?م اکملت لکم دینکم ? اتممت علیکم نعمتی ? رضیت لکم الاسلام دینا"(1)

عید غدیر را که در ر?ایات اسلامی به عید الاکبر (بزرگترین عید) تعبیر شده است، می‌ت?ان به بزرگترین عید تمام ادیان الهی تعبیر کرد، چرا که حاصل زحمات تمام فرستادگان الهی، در این ر?ز به نتیجه رسیده است.
غدیر، بزرگترین عید همه ادیان الهی


آنگاه که ن?ح نبی (علیه السلام) بر مردم نازل شد، دین خ?د را به آنها عرضه داشت ? فرم?د: "خدا?ند شما را به این دین فرا خ?انده است؛ اما بدانید که بعد از من پیامبری خ?اهد آمد که آیین ا? کاملتر است، پس به ا? بگر?ید ? آگاه باشید که کاملترین دین، نزد آخرین فرستاده خداست." همین ط?ر ابراهیم، م?سی ? عیسی (علیهم السلام) آمدند ? به تدریج، دین خدا را کامل نم?دند ? ?عده به کاملترین دین، یعنی دین آخرین رس?ل الهی، دادند.
حال اسلام بر مردم نازل شده است ? دین به آخرین مرحله کمال رسیده ? حاصل تلاش تمامی پیامبران الهی در اسلام متجلی شده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه ? آله ? سلم) در ط?ل 23 سال با زحمت ? تلاش فرا?ان، آن را به بار نشانده ? برابری ? برادری را در بین تمام مسلمین جاری نم?ده است. ا? اینک برای زیارت خانه معب?د رهسپار می‌ش?د ? مسلمین را از هر رنگ ? ن?اد، برای حجة ال?داع که آخرین حج ا?ست، فرا می‌خ?اند.

مردم، د?شاد?ش حضرت، حج بجا‌می‌آ?رند ? آخرین صحبتهای ایشان را از زبانشان می‌شن?ند. در راه بازگشت جبرئیل بر حضرت نازل می‌ش?د: "یا ایها الرس?ل بلغ ما انزل الیک من ربک" پیامبر که به نفاق عده‌ای از همراهان خ?د از طریق ?حی الهی(2) آگاه ب?د، از برخ?رد آنان بیمناک شد.
در این هنگام جبرئیل امین برای د?مین بار نازل شد: "یا ایها الرس?ل بلغ ما انزل الیک من ربک" رحمة للعالمین (صلی الله علیه ? آله ? سلم) هراسناک از دلهای مریض ? ایمانهای سست تازه مسلمانان، راه تازه‌ای می‌جست که جبرئیل برای س?مین بار نازل شد: "یا ایها الرس?ل بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته ? الله یعصمک من الناس"(3)
این چه پیامی است که اگر به مردم ابلاغ نش?د، رسالت به انجام نرسیده است؟
پیامبر اکرم (صلی الله علیه ? آله ? سلم) که هم دارای مقام نب?ت ? هم دارای مقام رسالت می‌باشد، در این آیه با عبارت "یا ایها الرس?ل" م?رد خطاب قرار گرفته‌اند که بیان گر آن است که در اینجا مقام رسالت آن بزرگ?ار م?رد نظر است. از طرفی "فما بلغت رسالته" نشانگر آن است که انجام ندادن این عمل ? نرساندن این پیام از طرف خدا?ند، سبب عدم انجام ?ظیفه رسالت آن حضرت می‌ش?د.
در ادامه آیه، خدا?ند به قلب ن?رانی پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) اطمینان می‌دهد ? می‌فرماید: "? الله یعصمک من الناس" خدا?ند ت? را از آسیب مردم حفظ می‌کند. مراد از آسیب مردم، آسیب جسمی، مالی ?... نیست؛ چرا که پیامبر هیچ گاه در میادین جنگ هراسی به دل راه نمی‌داد ? زندگانی آن حضرت، سراسر گ?اه این مطلب است که در تمامی جنگها، رس?ل اکرم حتی یک قدم هم به عقب بر نداشت. حتی در جنگ احد بعد از این که به ظاهر، مسلمانان شکست خ?ردند ? سپاه اسلام از هم گسست، آن حضرت همچنان در برابر مشرکین می‌جنگید. به علا?ه خدا?ند نه تنها رس?ل اکرم (صلی الله علیه ? آله ? سلم) بلکه تمامی رس?لان خ?د را این گ?نه ت?صیف می‌نماید: "الذین یبلغ?ن رسالات الله ? یخش?نه ? لا یخش?ن احدا الا الله، کسانی که رسالت خدا?ند را ابلاغ می‌نمایند ? از ا? می‌ترسند ? از هیچ کس غیر ا? نمی‌هراسند."(4) پس هراس آن حضرت به خاطر آسیب دیدن اصل دین، ت?سط مردم ? به خاطر جهل آنان ب?د ? این، بشارت خدا?ند برای غلبه بر جهل مردم ب?د؛ همانگ?نه که به م?سی (علیه السلام) نیز فرم?د: "لا تخف انک انت الاعلی"(5)
پس پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) در م?ضع غدیر ت?قف می‌کنند. آنان که جل?تر رفته ب?دند را فرا می‌خ?انند ? صبر می‌کنند تا افرادی که هن?ز نیامده‌اند به آنان ملحق ش?ند. پس به بالای بلندی می‌ر?ند ? خطبه‌ای ایراد می‌کنند:
"خدای را سپاس می‌گ?یم ? بر بندگی خ?د ? پر?ردگاری ا? اقرار می‌کنم. جبرئیل تا کن?ن سه بار بر من نازل شده است ? از جانب پر?ردگار مرا امر نم?ده که در این زمین بر پای بایستم ? رسالت ا? را به پایان برم. آیا من ?لی شما بر شما نیستم؟" همگان پاسخ دادند:"آری." ? حضرت ادامه داد: "آیا من پیامبر ? رهبر شما نیستم؟" ? باز همه سر به تعظیم خم می‌کنند. آنگاه حضرت دست علی بن ابیطالب (علیه السلام) را گرفته ? بلند می‌کند ? می‌فرماید: "من کنت م?لاه فهذا علی م?لاه، هرکه من ?لی ? سرپرست ا?یم، پس علی سرپرست ? ?لی ا?ست."
سپس مردم در محل خیمه‌ای که به امر پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم)، برپاگشته ب?د؛ بر علی (علیه السلام) ?ارد شدند ? به ایشان تهنیت گفتند ? آن حضرت را امیر المؤمنین خطاب نم?دند؛ که م?رخین عده آنان را تا 000،120 نفر ذکر کرده‌اند.
در آن هنگام این آیه نازل شد: "الی?م یئس الذین کفر?ا من دینکم فلا تخش?هم ? اخش?ن الی?م اکملت لکم دینکم ? اتممت علیکم نعمتی ? رضیت لکم الاسلام دینا، امر?ز کافران از دین شما مأی?س شدند؛ پس، از آنان نترسید ? از من بهراسید. امر?ز دین شما را کامل نم?دم ? نعمت خ?یش را بر شما تمام، ? برای شما به اسلام به عن?ان دین راضی شدم (راضی شدم که اسلام دین شما باشد)."(6)
در قرآن کریم ?ا?ه "الی?م ? ی?مئذ" بیشتر برای معاد به کار برده می‌ش?د؛ ?لی در این آیه در باره ظه?ر امامت به کار رفته است. از آن جایی که قرآن مطالب مهم را با لفظ "الا ? الی?م" آغاز می‌کند، معل?م می‌ش?د که خبر بسیار مهمی در این آیه ?ج?د دارد که د?بار در آن کلمه الی?م استفاده شده است ? آن خبر مهم، همانا تعیین سرپرست برای امت اسلامی، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه ? آله ? سلم) می‌باشد.
این اتفاق مهم، باعث مأی?س شدن کفار شد. دشمنان اسلام می‌گفتند: "نتربص به ریب المن?ن"(7) ما مرگ پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) را انتظار می‌کشیم تا با مرگ ا? بساطش برچیده ش?د؛ چرا که با کتاب ? قان?ن می‌ت?ان مبارزه کرد ? آنرا مطابق میل خ?د ? بر خلاف نظر خدا?ند، تفسیر نم?د؛ اما با این رهبر الهی نمی‌ت?ان به مقابله پرداخت. لذا ?اقعه غدیر خم که ادامه رهبری امت اسلامی را برای شخصی با داشتن خصائص شجاعت، درایت ? صبر ? پایداری همانند پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) اعلام می‌دارد، این تنها امید کافران را نیز به یأس بدل کرد؛ ? بعد از پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) جانشینی الهی از جانب خدا?ند برای ادامه راه ا? ? سرپرستی مسلمین تعیین نم?د.
در قسمت بعدی آیه، از کامل شدن دین ? تمام شدن نعمت سخن به میان آمده است. منظ?ر از نعمت در این قسمت آیه، نمی‌ت?اند نعمتهای مادی باشد؛ چرا که نعمتهای مادی هن?ز هم جاری هستند ? چیزی نیستند که تمام بش?ند ? هر ر?ز ? هر لحظه، از جانب خدا?ند، بر مخل?قات نازل می‌ش?ند ? نمی‌ت?ان در باره آنها کلمه تمام کردن نعمت از جانب خدا?ند را به کار برد. پس نعمتی دیگر (? به مراتب بالاتر ? مهمتر از نعمتهای مادی) م?رد نظر آیه است. بر طبق ?اقعه غدیر، همانا آن نعمت، چیزی جز نعمت ?لایت ? امامت نیست. خدا?ند نیز در قرآن نعمت رسالت ? نعمت امامت را به عن?ان برترین نعمتهای خ?یش ست?ده ? اصطلاح منت (نعمت سنگین ? طاقت فرسا که حمل ? هضم آن دش?ار است) را برای آن د? نعمت به کار برده است. "لقد مَنّ الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رس?لا من انفسهم، همانا خدا بر مؤمنین نعمتی سنگین عطا نم?د آن هنگام که از بین آنان رس?لی را مبع?ث کرد."(8) "? نرید ان نمن علی الذین استضعف?ا فی الارض ?نجعلهم ائمة ? نجعلهم ال?ارثین، ما اراده کردیم که بر آنانی که در زمین ضعیف شمرده شدند، نعمتی سنگین بدهیم ? آنان را امام قرار دهیم ? ?ارثان زمین."(9)
? در نهایت اینکه زحمات تمام پیامبران پیش از اسلام ? زحمات 23 ساله پیامبر (صلی الله علیه ? آله ? سلم) در ر?ز غدیر به بار نشست ? حجت خدا?ند بر انسان تمام شد.
از لحاظ ر?ایی نیز ذکر این نکته ضر?ری است که در ط?ل تاریخ اسلام، کمتر ?اقعه‌ای سندی به محکمی سند غدیر دارد. مسع?د ابن ناصر سجستانی در کتاب ?لایتکده که 17 جلد است این حدیث را از 120 نفر نقل کرده است. محمد ابن جریر طبری در کتاب رد علی الخرق?ضیه از 75 طریق، ابن عقده در کتاب ?لایت، حدیث را از 125 را?ی بیان داشته است. از اب?المعالی ج?نی نقل است که ا? بیان داشته است: "در بغداد در دکان صحاف، کتابی دیدم که ر?ایت غدیر را در آن جمع آ?ری کرده ب?د ? بر پشتش ن?شته شده ب?د: «جلد 28 از طرق حدیث من کنت م?لاه»." سید مرتضی نیز در کتاب شافی بیان داشته است که "ما هیچ فرقه‌ای از فرق اسلامی را ندیده‌ایم که منکر اصل حدیث غدیر باشد." ? در نهایت کتاب ارزشمند الغدیر تألیف علامه امینی، جامع‌ترین دائرة المعارف برای اسناد ر?ایت غدیر می‌باشد.
پس بر ماست بزرگداشت این عید بزرگ. در ر?ایتی در صحیح مسلم به نقل از طارق بن شهاب آمده است: جمعی از یه?د به خلیفه د?م گفتند: اگر بر ما ق?م یه?د چنین آیه‌ای نازل می‌شد (الی?م اکملت لکم دینکم ? اتتمت علیکم نعمتی) ? ما می‌دانستیم که در چه ر?زی نازل شده است، حتما آن ر?ز را عید قرار می‌دادیم.

منابع: الغدیر، تفسیر المیزان، شرح آیت الله ج?ادی آملی بر ماجرای غدیر، حق الیقین (علامه مجلسی)


 
مطالب مشابه:

 • بر رخ ما عاشقان كس نگشاید دری
 • برگزاری مراسم با شک?ه شب عید غدیر در مسجد ...
 • سالر?ز آغاز امامت امام زمان (عج)
 • مراسم جشن شب عید غدیر در خضری دشت بیاض و ب ...
 • متن کامل پیام ن?ر?زی مقام معظم رهبری ( حفظ ...


 • نظرات (1401)  
  0
   
  #1 توسط: Johnie
  تاریخ: 30/02/1392 - 14:00


    پاسخ    
   
  #2 توسط: Johnelle
  تاریخ: 21/03/1392 - 02:15


    پاسخ    
   
  #3 توسط: Rosabel
  تاریخ: 21/03/1392 - 13:33


    پاسخ    
   
  #4 توسط: Voncile
  تاریخ: 25/03/1392 - 09:46


    پاسخ    
   
  #5 توسط: Elric
  تاریخ: 27/03/1392 - 16:40


    پاسخ    
   
  #6 توسط: Nook
  تاریخ: 29/03/1392 - 21:12


    پاسخ    
   
  #7 توسط: Carlynda
  تاریخ: 4/04/1392 - 22:38


    پاسخ    
   
  #8 توسط: Raynes
  تاریخ: 6/04/1392 - 06:37


    پاسخ    
   
  #9 توسط: Cayle
  تاریخ: 9/04/1392 - 14:47


    پاسخ    
   
  #10 توسط: Lurraine
  تاریخ: 12/04/1392 - 20:49


    پاسخ    
   
  #11 توسط: Ellen
  تاریخ: 16/04/1392 - 18:44


    پاسخ    
   
  #12 توسط: Chianna
  تاریخ: 4/05/1392 - 14:45


    پاسخ    
   
  #13 توسط: Casotasmordww
  تاریخ: 6/05/1392 - 16:36

  cialis online - <a href="http://buycialisonlinecheapdhk.com/#2">cialis online</a> - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ cialis daily - <a href="http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#2">cialis</a> - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ generic cialis - <a href="http://buycialisonlinegenericdfh.com/#2">cialis</a>
  - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ cialis price - <a href="http://cialispricecheapcialisefh.com/#2">cialis price</a> - http://cialispricecheapcialisefh.com/ cialis reviews - <a href="http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#2">cialis professional</a> - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/

    پاسخ    
   
  #14 توسط: Isabelle
  تاریخ: 7/05/1392 - 05:33


    پاسخ    
   
  #15 توسط: Moon
  تاریخ: 17/05/1392 - 19:47


    پاسخ    
   
  #16 توسط: Namari
  تاریخ: 26/05/1392 - 12:43


    پاسخ    
   
  #17 توسط: Jalene
  تاریخ: 28/05/1392 - 18:16


    پاسخ    
   
  #18 توسط: Keli
  تاریخ: 31/05/1392 - 22:56


    پاسخ    
   
  #19 توسط: Polly
  تاریخ: 16/06/1392 - 02:05


    پاسخ    
   
  #20 توسط: Matee
  تاریخ: 18/06/1392 - 05:41


    پاسخ    
   
  #21 توسط: Jailyn
  تاریخ: 6/07/1392 - 04:17


    پاسخ    
   
  #22 توسط: Flora
  تاریخ: 17/07/1392 - 21:05


    پاسخ    
   
  #23 توسط: Rangler
  تاریخ: 21/07/1392 - 09:02


    پاسخ    
   
  #24 توسط: Geralynn
  تاریخ: 29/07/1392 - 14:42


    پاسخ    
   
  #25 توسط: Kaylin
  تاریخ: 4/08/1392 - 16:25


    پاسخ    
   
  #26 توسط: Amory
  تاریخ: 6/08/1392 - 07:35


    پاسخ    
   
  #27 توسط: Mauve
  تاریخ: 8/08/1392 - 14:35


    پاسخ    
   
  #28 توسط: Justice
  تاریخ: 1/09/1392 - 02:10


    پاسخ    
   
  #29 توسط: Bryson
  تاریخ: 3/09/1392 - 05:33


    پاسخ    
   
  #30 توسط: Gracelynn
  تاریخ: 4/09/1392 - 04:41


    پاسخ    
   
  ارسال نظر
  نام:
  ایمیل:

  کد امنیتی:
  تصوير كد امنيتي
  ريست کد
  کد امنیتی:

   

   
  پیوندها

   
  پايگاههاي مراجع عظام تقليد

   پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

   آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org

   

   

   پايگاه آيت الله ج?اد تبريزي (رحمة الله علیه)

   آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org

   

   
   پايگاه آيت الله سيد علي حسيني خامنه ای (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://www.leader.ir

   

   
   پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org

   

   

   پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.saafi.net

   

   

  پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

   آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org

   

   

   پايگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.makaremshirazi.com

   

   

   پايگاه آيت الله ن?ري همداني (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.noorihamedani.com

   

   

   پايگاه آيت الله حسین ?حید خراسانی (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://vahid-khorasani.ir

   

   
  اخبار شیعه
   
  صدای شیعه
   
  پنل اعضاء
  نام کاربری:
  کلمه عبور:
   
   
   
  طراحی و پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران شفق