RSS 2.0

ارتباط با ما

نقشه سايت

نظرات

مطالب جدید

گزارش عملکرد صفحه اصلي  
 
پیوندهای تصویری
.

.

.

 
سایتهای مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی جهانی سبطین سایت تلا?ت (سازمان دارالقرآن الکریم) ش?رای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه ملی جمه?ری اسلامی ایران مرکز ملی پاسخگ?ئی به سئ?الات دینی جامعه الزهرا(ح?زه علمیه خ?اهران) سایت دکتر ج?اد هر?ی - نماینده مردم قاینات ? زیرک?ه بانک جامع اطلاعات خراسان جن?بی سازمان فرهنگ ?ارتباطات اسلامی درگاه پاسخگ?ئی به مسائل دینی م?سسه تحقیقات ?نشر اهل بیت پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه پایگاه درسهائی ازقرآن(قرائتی) سايت علامه حسن زاده آملي پایگاه اطلاع رسانی راسخ?ن سامانه کارکنان نظام اداری استانداری خراسان جن?بی مرکز اسنادانقلاب اسلامی م?سسه قرآن ?نهج البلاغه پایگاه مجلات تخصصی ن?ر کتابخانه احادیث شیعه شبکه اجتهاد(ح?ز?ی) پایگاه پرسمان قرآنی سایت گفتک?ی دینی م?سسه دارالحدیث پایگاه شهر سئ?ال دانشنامه اسلامی سایت شهید آ?ینی سایت علامه مصباح برنامه سمت خدا اندیشه قم پرسمان احکام حدیث نت ر?زنامه ها
 
اخبار ورزشی
 
اخبار اجتماعی و خانواده
 
 

حدیث موضوعی

روابط عمومی : متن کامل پیام ن?ر?زی مقام معظم رهبری ( حفظه الله )
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 7 فروردين 1391 بازدید: 2760 بار

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌
یا مقلّب القل?ب ? الأبصار یا مدبّر اللّیل ? النّهار یا مح?ّل الح?ل ? الأح?ال ح?ّل حالنا الى احسن الحال.

اللّهمّ کن ل?لیّک الحجّه بن الحسن صل?اتک علیه ? على ءابائه فى هذه السّاعه ? فى کلّ ساعه ?لیّا ? حافظا ? قائدا ? ناصرا ? دلیلا ? عینا حتّى تسکنه ارضک ط?عا ? تمتّعه فیها ط?یلا.

اللّهمّ اعطه فى نفسه ? ذریّته ? شیعته ? رعیّته ? خاصّته ? عامّته ? عد?ّه ? جمیع اهل الدّنیا ما تقرّ به عینه ? تسرّ به نفسه.

تبریک عرض میکنم عید ن?ر?ز ? فرا رسیدن سال ن? را به همه‌ى هم‌میهنان عزیز در سراسر کش?ر، ? به همه‌ى ایرانیانى که در هر نقطه‌اى از دنیا سک?نت دارند، ? به همه‌ى ملتهائى که عید ن?ر?ز را گرامى میدارند؛ بالخص?ص تبریک عرض میکنم به خان?اده‌هاى عزیز شهیدان، به جانبازان، به خان?اده‌هاشان، به همه‌ى ایثارگران، به همه‌ى فعالان عرصه‌هاى مختلف. آرز? میکنم ? دعا میکنم که خدا?ند متعال براى ملت ایران بهر?زى، شادى، نشاط ? دلِ خ?ش در این سال جدید مقدر بفرماید ? بدخ?اهان این ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان ان‌شاءاللّه ناکام کند.

سالى که گذشت - سال ۹۰ - یکى از سالهاى پرحادثه در سطح جهان ? در منطقه ? در کش?ر ما ب?د. آنچه که در مجم?ع انسان مشاهده میکند، این است که این ح?ادث بر ر?ى هم به س?د ملت ایران ? در راه کمک به هدفهاى آن، تمام شده است. آن کسانى که اهداف بدخ?اهانه‌اى درباره‌ى ملت ایران ? ایران ? ایرانى در سر میپر?رانند، در کش?رهاى غربى دچار مشکلات گ?ناگ?ن هستند. در سطح منطقه، ملتهائى که جمه?رى اسلامى از آنها هم?اره حمایت کرده است، به هدفهاى بزرگى دست پیدا کرده‌اند؛ دیکتات?رهائى به زیر کشیده شدند؛ قان?نهاى اساسىِ مبتنى بر اسلام در کش?رهائى تص?یب شد؛ دشمن درجه‌ى یک امت اسلامى ? ملت ایران - یعنى ر?یم صهی?نیستى - در محاصره قرار گرفت. در داخل کش?ر، به معناى حقیقى کلمه، سال ۹۰، سال بر?ز اقتدار ملت ایران ب?د. در جنبه‌ى سیاسى، ملت ایران در این سال، چه در راهپیمائى بیست ? د?ى بهمن، چه در انتخابات د?ازدهم اسفند، آنچنان حض?رى از خ?د نشان داد ? آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.

با ?ج?د این‌همه دشمنى، این‌همه تبلیغات، این‌همه تهاجمهاى خصمانه ? بدخ?اهانه، ملت ایران در ط?ل این سال، با همه‌ى ?ج?د ت?انست حض?ر خ?د را در صحنه، نشاط خ?د را، آمادگى خ?د را در عرصه‌هاى گ?ناگ?ن علمى ? اجتماعى ? سیاسى ? اقتصادى نشان بدهد ? اثبات کند. بحمداللَّه سالى ب?د که با همه‌ى سختى‌ها، داراى دستا?ردهاى بزرگى ب?د. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرائط، شرائط بدر ? خیبر ب?د؛ یعنى شرائط قب?ل چالشها ? دش?ارى‌ها ? غلبه‌ى بر آنها.همان ط?رى که ا?لِ سال گذشته اعلام شد، سال ۹۰، سال جهاد اقتصادى ب?د. اگرچه ه?شمندان ? آگاهان میدانستند که این نام ? این جهتگیرى ? شعار براى سال ۹۰ یک امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد ? نشان داد. دشمنان ما از ا?ائل سال، حرکت خصمانه‌ى خ?دشان را در عرصه‌ى اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئ?لین، آحاد مردم، دستگاه‌هاى مختلف، با تدبیرهاى ه?شمندانه‌اى ت?انستند با این تحریمها مقابله کنند ? م?اجهه‌ى آنها تا حد?د زیادى ت?انست اثر این تحریمها را خنثى کند ? حربه‌ى دشمن را کُند کند. سال ۹۰، سال فعالیتهاى بزرگ علمى ب?د؛ که من ان‌شاءاللَّه در فرصت سخنرانى، برخى از پیشرفتهاى علمى ? اقتصادى ? تلاشهاى گ?ناگ?ن را براى ملت عزیزمان شرح خ?اهم داد. سال ۹۰ سالى ب?د پر چالش، ? سالى ب?د پر نشاط، ? سالى ب?د که ملت ایران به فضل الهى ت?انست بر چالشهاى م?ج?د غلبه کند.

ما امسال سال دیگرى را در پیش داریم که به امید خدا ? با ت?کل بر پر?ردگار، باز ملت ایران با فعالیت خ?د، با تلاش خ?د، با ه?شمندى خ?د در این سال خ?اهد ت?انست پیشرفتهاى زیادى را براى خ?د به ارمغان بیا?رد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها ? مشا?ره‌ى با افراد مطلع ? آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه‌ى چالش مهم در همین سال جارى - که این سال، امر?ز ? از این ساعت شر?ع میش?د - عرصه‌ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام‌شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حض?ر جهادگ?نه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضر?رت است.

من امسال تقسیم میکنم مسائل مرب?ط به جهاد اقتصادى را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئله‌ى ت?لید داخلى. اگر به ت?فیق الهى ? با اراده ? عزم راسخِ ملت ? با تلاش مسئ?لان، ما بت?انیم مسئله‌ى ت?لید داخلى را، آنچنان که شایسته‌ى آن است، ر?نق ببخشیم ? پیش ببریم، بد?ن تردید بخش عمده‌اى از تلاشهاى دشمن ناکام خ?اهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله‌ى ت?لید ملى است. اگر ملت ایران با همت خ?د، با عزم خ?د، با آگاهى ? ه?شمندى خ?د، با همراهى ? کمک مسئ?لان، با برنامه‌ریزىِ درست بت?اند مشکل ت?لید داخلى را حل کند ? در این میدان پیش بر?د، بد?ن تردید بر چالشهائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‌ى کامل ? جدى پیدا خ?اهد کرد. بنابراین مسئله‌ى ت?لید ملى، مسئله‌ى مهمى است.

اگر ما ت?انستیم ت?لید داخلى را ر?نق ببخشیم، مسئله‌ى ت?رم حل خ?اهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خ?اهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خ?اهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ى این ?ضعیت، مأی?س ? ناامید خ?اهد شد. ?قتى دشمن مأی?س شد، تلاش دشمن، ت?طئه‌ى دشمن، کید دشمن هم تمام خ?اهد شد.

بنابراین همه‌ى مسئ?لین کش?ر، همه‌ى دست‌اندرکاران عرصه‌ى اقتصادى ? همه‌ى مردم عزیزمان را دع?ت میکنم به این که امسال را سال ر?نق ت?لید داخلى قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «ت?لید ملى، حمایت از کار ? سرمایه‌ى ایرانى» است. ما باید بت?انیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ى سرمایه‌دار ایرانى حمایت کنیم؛ ? این فقط با تق?یت ت?لید ملى امکان‌پذیر خ?اهد شد. سهم د?لت در این کار، پشتیبانى از ت?لیدات داخلىِ صنعتى ? کشا?رزى است. سهم سرمایه‌داران ? کارگران، تق?یت چرخه‌ى ت?لید ? اتقان در کار ت?لید است. ? سهم مردم - که به نظر من از همه‌ى اینها مهمتر است - مصرف ت?لیدات داخلى است. ما باید عادت کنیم، براى خ?دمان فرهنگ کنیم، براى خ?دمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن ?ج?د دارد ? ت?لید داخلى مت?جه به آن است، آن کالا را از ت?لید داخلى مصرف کنیم ? از مصرف ت?لیدات خارجى بجد پرهیز کنیم؛ در همه‌ى زمینه‌ها: زمینه‌هاى مصارف ر?زمرّه ? زمینه‌هاى عمده‌تر ? مهمتر. بنابراین ما امید?ار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیرى ? ر?یکرد، ملت ایران در سال ۹۱ هم بت?اند بر ت?طئه‌ى دشمنان، بر کید ? مکر بدخ?اهان در زمینه‌ى اقتصادى فائق بیاید.

از خدا?ند متعال درخ?است میکنیم که ملت ایران را در این صحنه ? در همه‌ى صحنه‌ها م?فق ? مؤید بدارد. ر?ح امام بزرگ?ار را شاد ? از ما راضى کند. ار?اح طیبه‌ى شهیدان عزیز ما را با ا?لیائشان محش?ر فرماید.

?السّلام علیکم ? رحمهاللّه ? برکاته‌

متن کامل پیام ن?ر?زی مقام معظم رهبری ( حفظه الله )

 
مطالب مشابه:

 • متن کامل پيام ن?ر?زي رهبر معظم انقلاب اسل ...
 • برنامه‌های موسسه قرآنی هدايت خضري در ما ...
 • اعزام 40 نفر مبلغ و مبلغه در ماه مبارك رمضا ...
 • متن پيام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی د ...
 • اجرای ۲۰برنامه ویژه دهه کرامت دربخش نیمب ...


 • نظرات (291)  
   
  #1 توسط: asbypekb55s6
  تاریخ: 14/08/1395 - 14:41


    پاسخ    
   
  #2 توسط: MichaelTrido
  تاریخ: 26/10/1395 - 23:57


    پاسخ    
   
  #3 توسط: BennySlign
  تاریخ: 6/11/1395 - 23:08


    پاسخ    
   
  #4 توسط: TracySom
  تاریخ: 20/11/1395 - 02:06


    پاسخ    
   
  #5 توسط: EugeneCusia
  تاریخ: 9/12/1395 - 02:30


    پاسخ    
   
  #6 توسط: AaronNah
  تاریخ: 12/12/1395 - 17:24


    پاسخ    
   
  #7 توسط: CharlesTramy
  تاریخ: 18/01/1396 - 07:27


    پاسخ    
   
  #8 توسط: Caseyspome
  تاریخ: 6/02/1396 - 18:23

  wh0cd955152 buy viagra online

    پاسخ    
   
  #9 توسط: Alfredgem
  تاریخ: 8/02/1396 - 17:15


    پاسخ    
   
  #10 توسط: Kennethpeply
  تاریخ: 8/06/1396 - 11:08


    پاسخ    
   
  #11 توسط: JohnFox
  تاریخ: 15/06/1396 - 00:26


    پاسخ    
   
  #12 توسط: engamb
  تاریخ: 1/09/1396 - 03:55

  generic cialis
  online cialis order cialis
  http://cialisonlinebuynorx.com
  canadian generic cialis
  <a href=\"http://cialisonlinebuynorx.com/\">generic cialis</a>

    پاسخ    
   
  #13 توسط: Tribre
  تاریخ: 1/09/1396 - 04:01

  buy cialis generic
  generic name cialis 20mg
  http://buycialisfxonlinerx.com
  cialis generic best price
  <a href=\"http://buycialisfxonlinerx.com/\">generic cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #14 توسط: mogmiday
  تاریخ: 1/09/1396 - 08:07

  cheap cialis online
  buy brand name cialis
  http://cialisonlinebuynorx.com
  viagra same day cialis generic
  <a href=\"http://cialisonlinebuynorx.com/\">buy cheap cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #15 توسط: Loonfug
  تاریخ: 1/09/1396 - 17:25

  cheap viagra online
  viagra definition
  http://buyviagragenrxonline.com
  cialis and viagra together
  <a href=\"http://buyviagragenrxonline.com/\">cheap viagra</a>

  buy viagra online
  canadian online pharmacy viagra
  http://buyviagragenrxonline.com
  viagra not working
  <a href=\"http://buyviagragenrxonline.com/\">cheap viagra</a>

    پاسخ    
   
  #16 توسط: sibboff
  تاریخ: 1/09/1396 - 20:45

  buy cialis online
  buy tadalafil cialis
  http://cialisonlinebuynorx.com
  cialis mail order definition
  <a href=\"http://cialisonlinebuynorx.com/\">cheap cialis online</a>

  buy cialis online
  buy cialis online mexico
  http://cialisonlinebuynorx.com
  vega cialis tablets
  <a href=\"http://cialisonlinebuynorx.com/\">cheap cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #17 توسط: dumArima
  تاریخ: 1/09/1396 - 23:23

  cialis
  buy cialis online without a prescription sildenafil citrate
  http://buycialisfxonlinerx.com
  buying cialis online review
  <a href=\"http://buycialisfxonlinerx.com/\">cialis coupon</a>

    پاسخ    
   
  #18 توسط: Avaipse
  تاریخ: 2/09/1396 - 04:20

  viagra online
  side effects viagra
  http://buyviagrausaonlineph.com
  free viagra samples
  <a href=\"http://buyviagrausaonlineph.com/\">viagra cheap</a>

    پاسخ    
   
  #19 توسط: Sloria
  تاریخ: 2/09/1396 - 05:56

  cheap cialis online
  women on cialis generic levitra
  http://cialisonlinebuynrx.com
  viagra dejstvo cialis pills cialis
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">cheap cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #20 توسط: Axoxia
  تاریخ: 2/09/1396 - 06:25

  online cialis
  purchase cheap cialis soft tabs
  http://buycialisphonlinenrx.com
  order cialis online
  <a href=\"http://buycialisphonlinenrx.com\">buy cheap cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #21 توسط: Gardes
  تاریخ: 2/09/1396 - 07:22

  cheap cialis online
  buy cialis online without a health
  http://cialisonlinebuynrx.com
  manly cialis tablets
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">generic cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #22 توسط: wognott
  تاریخ: 2/09/1396 - 08:16

  cheap cialis online
  cheap cialis canada
  http://buycialisphonlinenrx.com
  natural forms of viagra cialis generic
  <a href=\"http://buycialisphonlinenrx.com\">buy cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #23 توسط: Utteway
  تاریخ: 2/09/1396 - 09:22

  cheap viagra
  viagra nasal congestion
  http://buyviagrausaonlineph.com
  what viagra feels like
  <a href=\"http://buyviagrausaonlineph.com/\">cheap viagra online</a>

    پاسخ    
   
  #24 توسط: merramy
  تاریخ: 2/09/1396 - 11:54

  generic cialis
  buy cialis cheap
  http://cialisonlinebuynrx.com
  buy brand cialis from supplier
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">generic cialis online</a>

  buy generic cialis online
  generic cialis tadalafil cyclic guanosine monoph
  http://cialisonlinebuynrx.com
  nizoral alternative cialis 20mg
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">cheap cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #25 توسط: Aerocky
  تاریخ: 2/09/1396 - 13:23

  generic cialis online
  cialis discount generic
  http://buycialisphonlinenrx.com
  coupons for cialis 20mg
  <a href=\"http://buycialisphonlinenrx.com\">generic cialis online</a>

    پاسخ    
   
  #26 توسط: Fluefs
  تاریخ: 2/09/1396 - 13:47

  cheap cialis online
  cheap liquid cialis
  http://cialisonlinebuynrx.com
  cialis tablets 100mg
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">buy generic cialis</a>

    پاسخ    
   
  #27 توسط: immense
  تاریخ: 2/09/1396 - 14:12

  cheap viagra
  canadian pharmacy generic viagra
  http://buyviagrausaonlineph.com
  viagra tolerance
  <a href=\"http://buyviagrausaonlineph.com/\">cheap viagra</a>

    پاسخ    
   
  #28 توسط: emponge
  تاریخ: 2/09/1396 - 15:05

  cheap cialis online
  soft tabs cialis generic levitra
  http://buycialisphonlinenrx.com
  buy tadalafil india no prescription buy
  <a href=\"http://buycialisphonlinenrx.com\">online cialis</a>

    پاسخ    
   
  #29 توسط: bliguh
  تاریخ: 2/09/1396 - 15:32

  cheap viagra online
  viagra que es
  http://buyviagrausaonlineph.com
  que es viagra
  <a href=\"http://buyviagrausaonlineph.com/\">viagra online</a>

    پاسخ    
   
  #30 توسط: KedeRalp
  تاریخ: 2/09/1396 - 17:09

  buy generic cialis
  order brand cialis
  http://cialisonlinebuynrx.com
  cialis wholesale online
  <a href=\"http://cialisonlinebuynrx.com/\">generic cialis online</a>

    پاسخ    
   
  ارسال نظر
  نام:
  ایمیل:

  کد امنیتی:
  تصوير كد امنيتي
  ريست کد
  کد امنیتی:

   

   
  پیوندها

   
  پايگاههاي مراجع عظام تقليد

   پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

   آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org

   

   

   پايگاه آيت الله ج?اد تبريزي (رحمة الله علیه)

   آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org

   

   
   پايگاه آيت الله سيد علي حسيني خامنه ای (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://www.leader.ir

   

   
   پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org

   

   

   پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.saafi.net

   

   

  پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

   آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org

   

   

   پايگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.makaremshirazi.com

   

   

   پايگاه آيت الله ن?ري همداني (مد ظله العالي‌)

   آدرس پايگاه : http://www.noorihamedani.com

   

   

   پايگاه آيت الله حسین ?حید خراسانی (مد ظله العالي)

   آدرس پايگاه : http://vahid-khorasani.ir

   

   
  اخبار شیعه
   
  صدای شیعه
   
  پنل اعضاء
  نام کاربری:
  کلمه عبور:
   
   
   
  طراحی و پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران شفق