RSS 2.0

ارتباط با ما

نقشه سايت

نظرات

مطالب جدید

گزارش عملکرد صفحه اصلي  
 
پیوندهای تصویری
.

.

.

 
سایتهای مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی جهانی سبطین سایت تلا?ت (سازمان دارالقرآن الکریم) ش?رای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه ملی جمه?ری اسلامی ایران مرکز ملی پاسخگ?ئی به سئ?الات دینی جامعه الزهرا(ح?زه علمیه خ?اهران) سایت دکتر ج?اد هر?ی - نماینده مردم قاینات ? زیرک?ه بانک جامع اطلاعات خراسان جن?بی سازمان فرهنگ ?ارتباطات اسلامی درگاه پاسخگ?ئی به مسائل دینی م?سسه تحقیقات ?نشر اهل بیت پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه پایگاه درسهائی ازقرآن(قرائتی) سايت علامه حسن زاده آملي پایگاه اطلاع رسانی راسخ?ن سامانه کارکنان نظام اداری استانداری خراسان جن?بی مرکز اسنادانقلاب اسلامی م?سسه قرآن ?نهج البلاغه پایگاه مجلات تخصصی ن?ر کتابخانه احادیث شیعه شبکه اجتهاد(ح?ز?ی) پایگاه پرسمان قرآنی سایت گفتک?ی دینی م?سسه دارالحدیث پایگاه شهر سئ?ال دانشنامه اسلامی سایت شهید آ?ینی سایت علامه مصباح برنامه سمت خدا اندیشه قم پرسمان احکام حدیث نت ر?زنامه ها
 
اخبار ورزشی
 
اخبار اجتماعی و خانواده
 
 

حدیث موضوعی

امور مبلغین : جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر بخش نيمبل?ك برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 10 ارديبهشت 1389 بازدید: 422 بار

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر خضري ? بخش نيمبل?ك با حض?ر امام جمعه ، شهردار ، رياست ح?زه قضايي ? اساتيد ح?زه علميه امام باقر (ع) خضري به ميزباني مهندس باقري شهردار خضري دشت بياض در پير مردان شاه خضري برگزار شد. حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري در اين جلسه با اشاره به فرارسيدن ايام فاطميه ، آمادگي كامل مساجد ? ر?حاني?ن را خ?استار شد ? از ر?حاني?ن خ?است تا در اين ايام در رابطه با شخصيت ? مقام حضرت زهرا (س) تبليغ نم?ده ? مساجد را با برگزاري مراسم عزاداري ? سخنراني فعال نمايند .

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر بخش نيمبل?ك برگزار شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (2)
 
امور مبلغین : بازديد معا?ن فرهنگي ? مسئ?ل اعزام مبلغ تبليغات اسلامي استان از ر?حاني?ن خضري ? بخش نيمبل?ك
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 24 فروردين 1389 بازدید: 1123 بار

حجت الاسلام سلم آبادي معا?ن فرهنگي ، حجت الاسلام ك?ثري نيا مسئ?ل اعزام مبلغ ? خادم مسئ?ل حراست سازمان تبليغات اسلامي استان با همراهي مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري در ا?لين ماه از سال جديد از ر?حاني?ن خضري ? بخش نيمبل?ك سركشي كردند .
در اين بازديد مشكلات ر?حاني?ن م?رد بررسي قرار گرفت ? جهت رفع آن ق?ل مساعد داده شد . حجت الاسلام سلم آبادي در اين بازديد به نگاه فرهنگي رياست محترم جمه?ر اشاره ? از ر?حاني?ن خ?استند تا طرحها ? برنامه هاي خ?د را جهت اجرا در سال جديد ارائه نم?ده ? در سال نامگذاري شده به نام همت مضاعف ، كار مضاعف ك?شا باشند . شايان ذكر است از ر?حاني?ن شهرهاي خضري دشت بياض ، نيمبل?ك ? ر?ستاهاي گريمنج ، خ?گ ، كرغند ، گزنشك ? بيناباج سركشي بعمل آمد .

بازديد معا?ن فرهنگي ? مسئ?ل اعزام مبلغ تبليغات اسلامي استان از ر?حاني?ن خضري ? بخش نيمبل?ك


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (34)
 
امور مبلغین : عيادت معا?ن فرهنگي تبليغات اسلامي استان از ر?حاني ب?مي ر?ستاي گزنشك خضري
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 24 فروردين 1389 بازدید: 892 بار

حجت الاسلام سلم آبادي معا?ن فرهنگي ، حجت الاسلام ك?ثري نيا مسئ?ل اعزام مبلغ ? خادم مسئ?ل حراست سازمان تبليغات اسلامي استان با همراهي حجت الاسلام قناعت مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري از حجت الاسلام بني اسدي ر?حاني ب?مي ر?ستاي گزنشك كه مدتي است كه دچار بيماري شده اند ، عيادت كردند . حجت الاسلام سلم آبادي در اين ديدار نقش ر?حاني?ن در تبليغ دين ? هدايت مردم را نقشي پيامبر گ?نه عن?ان ? اظهار اميد?راي كردند ، حجت الاسلام بني اسدي هر چه ز?دتر سلامتي خ?د را به دست آ?رند . شايان ذكر است حجت الاسلام بني اسدي مدت 50 سال است كه به عن?ان ر?حاني ب?مي در ر?ستا ? منطقه مشغ?ل فعاليت تبليغي ? فرهنگي مي باشند .

عيادت معا?ن فرهنگي تبليغات اسلامي استان از ر?حاني ب?مي ر?ستاي گزنشك خضري


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (100)
 
امور مبلغین : جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت خضري برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 24 فروردين 1389 بازدید: 454 بار

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت بخش نيمبل?ك با حض?ر امام جمعه ، مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ، رياست ح?زه قضايي ? كليه ر?حاني?ن به ميزباني حجت الاسلام مرتض?ي در ر?ستاي كرغند برگزار شد .
حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري در اين جلسه ضمن تبريك سال ن? به در پيش ب?دن هفته معلم اشاره ? گفت : هفته بزرگداشت مقام معلم بهترين فرصت براي شناخت شخصيت ? مقام استاد شهيد مطهري است ?ي افز?د : در اين هفته بايد برنامه ريزي به نح?ي انجام گيرد كه كتابهاي شهيد مطهري بيشتر شناخته ش?د ? با برگزاري مسابقات كتابخ?اني از آثار اين معلم شهيد ، شناخت مردم بخص?ص نسل ج?ان از اين عالم برجسته بيشتر ش?د . امام جمعه خضري از ر?حاني?ن خ?است تا يك د?ره از كتابهاي شهيد مطهري را كه در همه زمانها ? مكانها ? در همه ج?امع كاربرد دارد را مطالعه نم?ده تا بت?انند شبهات ديني خ?د ? جامعه را پاسخگ? باشند . امام جمعه خضري همچنين خ?استار تجليل از معلمان ? ر?حاني?ن مستقر در ر?ستاها كه نقش معلم را ايفا مي كنند شد ? از دست اندركاران خ?است شرايط لازم را جهت تجليل فراهم آ?رند .

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت خضري برگزار شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (17)
 
امور مبلغین : جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر بخش نيمبل?ك در خضري برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 11 بهمن 1388 بازدید: 548 بار

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر بخش نيمبل?ك با حض?ر امام جمعه ، رياست ح?زه قضايي ، طلاب ? اساتيد ح?زه علميه ? كليه ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت بخش نيمبل?ك به ميزباني حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري در ح?زه علميه امام باقر (ع) خضري برگزار شد .
امام جمعه خضري در اين جلسه با اشاره به خدمات ? دستا?ردهاي نظام جمه?ري اسلامي بزرگداشت دهه فجر را از ?ظايف يكايك اعضاي جامعه دانست ? گفت : امسال بايد پر ش?رتر ? با نشاط تر از سالهاي گذشته درمراسم ? جشن هاي دهه فجر شركت نماييم ? به منافقين ? دشمنان انقلاب بفهمانيم كه نظام مقدس جمه?ري اسلامي نظامي مبتني بر جهانبيني اسلامي ? ديني ب?ده ? به آساني قابل آسيب ? رخنه نمي باشد . ?ي از طلاب ? ر?حاني?ن خ?است تا اطلاعات خ?د رابه ر?ز كرده ? با مطالعات ?سيع در همايش ها ? مسابقات مقاله ن?يسي حض?ر فعال داشته باشند . حجت الاسلام سالاري به بخشي از ر?شهاي تحقيق ? مقاله ن?يسي اشاره ? قسمتهايي از آن را براي ر?حاني?ن تشريح نم?د .

جلسه هفتگي ر?حاني?ن مستقر بخش نيمبل?ك در خضري برگزار شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (31)
 
امور مبلغین : سركشي امام جمعه ، مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ? شهردار خضري از ر?حاني مستقر ر?ستاي بيناباج
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 26 دي 1388 بازدید: 501 بار

امام جمعه ، مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ? شهردار خضري طي اقدامي از حجت الاسلام خاني ر?حاني مستقر ر?ستاي بيناباج سركشي كردند .
در اين ديدار ضمن بررسي مسائل ر?ز كش?ر ، در رابطه با مسائل فرهنگي ر?ستا ? ارتباط ? تعامل هر چه بيشتر ر?ستا با مركز بخش بحث ? تبادل نظر شد . همچنين مشكلات ر?ستاي بيناباج ت?سط ر?حاني مستقر مطرح ? جهت رفع آن ، تدابير لازم انديشيده شده ? ق?لهاي مساعدي داده شد .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (0)
 
امور مبلغین : 35 مبلغ به ر?ستاهاي خضري اعزام شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 6 دي 1388 بازدید: 433 بار

همزمان با فرا رسيدن ماه محرم الحرام سازمان تبليغات اسلامي خضري جهت بهره گيري هر چه بيشتر مردم از بركات اين ماه ، تعداد 35 نفر مبلغ را به سطح شهر ? ر?ستاهاي بخش نيمبل?ك اعزام كرد .حجت الاسلام قناعت مسئ?ل نمايندگي سازمان تبليغات اسلامي خضري با بيان اين مطلب گفت : در راستاي اهداف د?لت عدالت مح?ر ، سازمان تبليغات اسلامي جهت استفاده كليه اقشار مردم بخص?ص ر?ستائيان از نعمت ر?حاني ? مبلغ ، با همكاري ش?را ? دهيار ر?ستاها اقدام به اعزام اين تعداد ر?حاني به ر?ستاها نم?د . ?ي اظهار اميد?اري كرد با اعزام مبلغ به ر?ستاها زمينه فعاليت هر چه بيشتر مردم بخص?ص ج?انان در مراسم ? مناسبتهاي مختلف در ط?ل سال فراهم آيد.

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (4)
 
امور مبلغین : جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر خضري در ر?ستاي بيناباج برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 30 آبان 1388 بازدید: 9998 بار

جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت خضري ? بخش نيمبل?ك اين هفته به ميزباني حجت الاسلام خاني ر?حاني مستقر ر?ستاي گربمنج برگزار شد .
حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري در اين جلسه به تفسير آيه اهدنا الصراط المستقيم پرداخت ? گفت : عاقبت به خيري بايد تنها خ?استه ما از خدا?ند باشد ? اين امر تحقق نخ?اهد يافت مگر اينكه خدا?ند انسان را به راه راست ? صراط مستقيم هدايت كند ? از مسير هدايت الهي د?ر نمانيم . در ادامه نكات آم?زنده ? پيامهاي اين آيه م?رد بحث ? بررسي قرار گرفت ? آياتي از قرآن نيز تلا?ت گرديد .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (120)
 
امور مبلغین : جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر در خضري برگزار شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 14 آبان 1388 بازدید: 834 بار

جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر ? طرح هجرت بخش نيمبل?ك با حض?ر امام جمعه ? كليه ر?حاني?ن ? اساتيد ح?زه علميه امام محمد باقر (ع) خضري به ميزباني حجت الاسلام علي زا ده برگزار شد .
در اين جلسه حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري در ادامه ي تفسير س?ره حمد ، آيه مالك ي? الدين را تفسير ? گفت : مالكيت خدا?ند حقيقي ب?ده ? شامل احاطه ? سلطنت است ?لي مالكيت هاي اعتباري از سلطه ي مالك خارج شده ? تحت سلطه ?اقعي ا? نيست . ?ي افز?د : خدا?ند از جهات مختلف قابل عبادت است ? ما بايد حمد ? سپاس ا? را بجا آ?ريم به خاطر كمال ذات ? صفات ا? ، به خاطر احسان ? تربيت ا? ? به خاطر رحم ? لطف ? قدرت ? هيبت ا? بايد پرستش ش?د .
در ادامه پيامها ? عبرتهاي برگرفته از آيه ذكر شده بيان ? م?رد بحث ? گفتگ? قرار گرفت .

جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر در خضري برگزار شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (33)
 
امور مبلغین : جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر در خضري تشكيل شد
نویسنده: قلي زاده تاریخ: 26 مهر 1388 بازدید: 908 بار

جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر خضري ? بخش نيمبل?ك اين هفته با حض?ر امام جمعه ، رياست ح?زه قضايي ، مسئ?ل سازمان تبليغات اسلامي ، اساتيد ح?زه علميه امام محمد باقر (ع) خضري ? كليه ر?حاني?ن سطح بخش به ميزباني حجت الاسلام مرتض?ي در خانه عالم ر?ستاي كرغند برگزار شد .
در اين جلسه س?ره حمد قرائت ? تفسير شد ? پيامها ? درسهاي برگرفته از آيات اين س?ره نيز م?رد بررسي قرار گرفت . حجت الاسلام سالاري امام جمعه خضري نيز در رابطه با سپاسگذاري ? تشكر از خدا ? نعمتهاي الهي سخناني را ايراد نم?دند.

جلسه هفتگي تفسير ن?ر ?ي?ه ر?حاني?ن مستقر در خضري تشكيل شد


تصویر و ادامه مطلب  نظرات (48)
 

 
پیوندها

 
پايگاههاي مراجع عظام تقليد

 پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

 آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org

 

 

 پايگاه آيت الله ج?اد تبريزي (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني خامنه ای (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.leader.ir

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org

 

 

 پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.saafi.net

 

 

پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org

 

 

 پايگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.makaremshirazi.com

 

 

 پايگاه آيت الله ن?ري همداني (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.noorihamedani.com

 

 

 پايگاه آيت الله حسین ?حید خراسانی (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://vahid-khorasani.ir

 

 
اخبار شیعه
 
صدای شیعه
 
پنل اعضاء
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
 
 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران شفق