RSS 2.0

ارتباط با ما

نقشه سايت

نظرات

مطالب جدید

گزارش عملکرد صفحه اصلي  
 
پیوندهای تصویری
.

.

.

 
سایتهای مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی جهانی سبطین سایت تلا?ت (سازمان دارالقرآن الکریم) ش?رای هماهنگی تبلیغات اسلامی کتابخانه ملی جمه?ری اسلامی ایران مرکز ملی پاسخگ?ئی به سئ?الات دینی جامعه الزهرا(ح?زه علمیه خ?اهران) سایت دکتر ج?اد هر?ی - نماینده مردم قاینات ? زیرک?ه بانک جامع اطلاعات خراسان جن?بی سازمان فرهنگ ?ارتباطات اسلامی درگاه پاسخگ?ئی به مسائل دینی م?سسه تحقیقات ?نشر اهل بیت پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه پایگاه درسهائی ازقرآن(قرائتی) سايت علامه حسن زاده آملي پایگاه اطلاع رسانی راسخ?ن سامانه کارکنان نظام اداری استانداری خراسان جن?بی مرکز اسنادانقلاب اسلامی م?سسه قرآن ?نهج البلاغه پایگاه مجلات تخصصی ن?ر کتابخانه احادیث شیعه شبکه اجتهاد(ح?ز?ی) پایگاه پرسمان قرآنی سایت گفتک?ی دینی م?سسه دارالحدیث پایگاه شهر سئ?ال دانشنامه اسلامی سایت شهید آ?ینی سایت علامه مصباح برنامه سمت خدا اندیشه قم پرسمان احکام حدیث نت ر?زنامه ها
 
اخبار ورزشی
 
اخبار اجتماعی و خانواده
 
 

حدیث موضوعی

تشکلهای دینی : تاکید امام جمعه خضری دشت بیاض بر مستند ب?دن ر?ضه ها ? ن?حه های ماه محرم
نویسنده: قناعت تاریخ: 9 دي 1387 بازدید: 1785 بار

حجه الاسلام ?المسلمین سالاری امام جمعه خضری دشت بیاض در جمع ر?حانی?ن مستقر ? مبلغین اعزامی ,مسئ?لین هیئات مذهبی , مداحان , ش?راهای اسلامی ? دهیاران بخش نیمبل?ک بر مستند ب?دن ر?ضه ها ? ن?حه هایی که ت?سط مداحان اهل بیت (ع) در ایام محرم خ?انده می ش?د تاکید کردند .
حجه الاسلام سالاری در این گردهمایی ضمن اشاره به شخصیت ? مقام حضرت زینب (س) ? خطبه های رس?ا گرانه شان گفت در تشریح شخصیت ? مقام امام حسین ( ع) ? حضرت زینب (س) نباید به نح?ی عمل کنیم که ایشان را افرادی ضعیف , بد بخت ? مفل?ک جل?ه دهیم بلکه بایستی همانگ?نه که امام حسین (ع) در عاش?را جانانه جنگید ? به درجه شهادت نائل آمد ایشان را یک قهرمان ? یک انسان ?الا که مردم ا? را نشناختند ? مظل?م ?اقع شد جل?ه دهیم . امام جمعه بخش نیمبل?ک از مسئ?لین هیئات ? مداحان اهل بیت (ع) خ?است تا در عزاداریها سادگی ? خل?ص را بر ظاهر سازی ترجیح داده ? برای امام حسین (ع) از دل ? جان عزاداری نمایند .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (21)
 
تشکلهای دینی : برگزاری پرسمان دینی هیات دانش آم?زی دبیرستان دخترانه فاطمه الزهراء خضری
نویسنده: قناعت تاریخ: 9 دي 1387 بازدید: 2075 بار

به همت سازمان تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض با همگاری نمایندگی آم?زش ?پر?رش بخش نیمبل?ک ? مدیریت آم?زشگاه پرسمان دینی هیات دانش آم?زی دبیرستان فاطمه الزهراءشهر خضری باشرکت کلیه اعضای هیات ،دبیران آم?زشگاه ?دانش آم?زان با حض?ر حجه الاسلام ?المسلمین جمالی درمحل نماز خانه دبیرستان فاطمه الزهراءخضری برگزارگردید
در این پرسمان دانش آم?زان س?الات ?شبهات دینی خ?د رادر م?رد م?ض?عات مختلف مطرح کردند که حجه الاسلام جمالی من پاسخگ?ئی به س?الات ،دانش آم?زان را راهنمائی ?مشا?ره نم?دند

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (24)
 
تشکلهای دینی : اقلام فرهگی متناسب با محرم در بین هیئات مذهبی بخش نیمبل?ک ت?زیع شد
نویسنده: قناعت تاریخ: 9 دي 1387 بازدید: 2063 بار

درآستانه فرا رسیدن ماه محرم سازمان تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض به هر یک از مسئ?لین هیئات مذهبی , مداحان ? ش?راهای اسلامی ? دهیاران , اقلام فرهنگی از قبیل سی دی آسیبهای عزاداری , مجلات خیمه , احکام عزاداری ? اطلاعیه بهداشتی در خص?ص رعایت م?ازین بهداشتی به منظ?ر ایمنی ? ÷یشگیری از مسم?میت غذایی در هیئات مذهبی اهداء کرد .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (31)
 
امور مبلغین : سخنرانی حجه الاسلام جمالی درجمع طلاب ح?زه علمیه امام باقر (ع) خضری
نویسنده: قناعت تاریخ: 9 دي 1387 بازدید: 1612 بار

به همت سازمان تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض مراسم سخنرانی حجه الاسلام جمالی ابا حض?ر ریاست دادگستری ر?حانی?ن مستقر ?اساتید در محل ح?زه علمیه امام باقر شهر خضری برگزار گردید
حجه الاسلام ?المسلمین جمالی در جمع طلبه های ح?زه علمیه امام باقر (ع) خضری به مسئ?لیت ? ?ظیفه خطیر ر?حانی?ن در ارائه آگاهی ? شناخت به مردم اشاره ? گفتند همانگ?نه که امامان ? بزرگان دین در خص?ص فراگیری علم سفارش زیادی کرده اند بایستی تا حد امکان در امر فراگیری علم ک?شا باشیم ? این اند?خته را در اختیار مردم قرار داده ? آنها را هدایت ? راهنمایی نماییم .
حجه الاسلام جمالی همچنین به نقش ر?حانی?ن ? طلاب در ط?ل تاریخ در هدایت انسانها ? نشان دادن راه صحیح اشاره ? از طلبه های این ح?زه خ?استند تا ضمن خ?دسازی م?جبات تحقق این امر مهم را فراهم آ?رند .

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (23)
 
روابط عمومی : دیدارمسئ?لین ? مردم خضری دشت بیاض با امام جمعه محترم
نویسنده: قناعت تاریخ: 9 دي 1387 بازدید: 1040 بار

حجه الاسلام سالاری امام جمعه بخش نیمبل?ک که امسال افتخار زیارت خانه خدا نصیبشان شده ب?د از سفرحج مشرف شدند که در یک اقدام هماهنگ ? پسندیده مسئ?لین ?مردم شهر خضری دشت بیاض با ایشان دیدار کردند
در این دیدار حجه الاسلام سالاری از مسئ?لین خ?است تا همزمان با ایام محرم ?همگام با مردم ضمن شرکت در عزاداریها? مجالس س?گ?اری در شناخت هر چه بیشتر ? امام حسین (ع) ?ائمه تلاش نمائید

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (19)
 
سازمانی : برگزاری جشن تکلیف دانش آم?زان دختر دبستانهای ک?ثر ? رض?ان شهر نیمبل?ک با حض?ر ر?حانی مستقر
نویسنده: tebyan تاریخ: 7 دي 1387 بازدید: 2110 بار

به همت مدیریت دبستانهای رض?ان ? ک?ثر ? همکاری ستاد اقامه نماز آم?زش ? پر?رش شهرستان قائنات ? آم?زش ? پر?رش نیمبل?ک مراسم جشن تکلیف 40 نفر از دانش آم?زان دختر دبستانهای ک?ثر ? رض?ان شهر نیمبل?ک با حض?ر مدیریت آم?زش ? پر?رش ، مسئ?ل ستاد اقامه نماز ? مسئ?ل بنیاد شهید شهرستان قائنات ، ر?حانی مستقر شهر نیمبل?ک ? نمایندگی آم?زش ? پر?رش خضری در محل مسجد جامع شهر نیمبل?ک برگزار گردید.

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (19)
 
سازمانی : از سادات خ?اهر ستاد نمازجمعه ?بسیج خ?اهران خضری تجلیل شد.
نویسنده: tebyan تاریخ: 30 آذر 1387 بازدید: 1871 بار

به همت ستاد نماز جمعه ، بسیج خ?اهران ? سازمان تبلیغات اسلامی خضری دشت بیاض مراسم جشن ? سر?ر با حض?ر خ?اهران ستاد نماز جمعه ? بسیج خ?اهران در محل مهد آدینه خضری برگزار گردید.
در این مراسم ابتدا م?ل?د خ?انی ? سر?د متناسب با هفته ?لایت اجرا شد ?در ادامه به خ?اهران سیده شزکت کننده در مراسم هدایایی اهداء گردید.

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (26)
 
سازمانی : همایش بزرگ پیاده ر?ی خان?ادگی در خضری برگزار شد.
نویسنده: tebyan تاریخ: 30 آذر 1387 بازدید: 58485 بار

ا?لین همایش پیاده ر?ی خان?ادگی درشهر خضری به همت بخشداری نیمبل?ک،شهردار ?ش?رای اسلامی،اداره تربیت بدنی قائن ?خضری،آم?زش ? پر?رش،سازمان تبلیغات ?بسیج خضری ? با شرکت گسترده ? بی سابقه اقشار مختلف مردم برگزار گردید.

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (11059)
 
اخبار تصویری : همایش پیاده ر?ی خان?ادگی در شهر خضری دشت بیاض
نویسنده: tebyan تاریخ: 30 آذر 1387 بازدید: 1688 بار

همایش پیاده ر?ی خان?ادگی در شهر خضری دشت بیاض

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (23)
 
اخبار تصویری : مراسم جشن ? سر?ر در شب عید غدیر
نویسنده: tebyan تاریخ: 28 آذر 1387 بازدید: 1399 بار

مراسم جشن ? سر?ر در شب عید غدیر

تصویر و ادامه مطلب  نظرات (30)
 

 
پیوندها

 
پايگاههاي مراجع عظام تقليد

 پايگاه آيت الله محمد تقی بهجت (رحمة الله علیه‌)

 آدرس پايگاه : http://www.bahjat.org

 

 

 پايگاه آيت الله ج?اد تبريزي (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.tabrizi.org

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني خامنه ای (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.leader.ir

 

 
 پايگاه آيت الله سيد علي حسيني سيستاني (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://www.al-sistani.org

 

 

 پايگاه آيت الله لطف الله صافي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.saafi.net

 

 

پايگاه آيت الله فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)

 آدرس پايگاه : http://www.lankarani.org

 

 

 پايگاه آيت الله ناصر مکارم شيرازي (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.makaremshirazi.com

 

 

 پايگاه آيت الله ن?ري همداني (مد ظله العالي‌)

 آدرس پايگاه : http://www.noorihamedani.com

 

 

 پايگاه آيت الله حسین ?حید خراسانی (مد ظله العالي)

 آدرس پايگاه : http://vahid-khorasani.ir

 

 
اخبار شیعه
 
صدای شیعه
 
پنل اعضاء
نام کاربری:
کلمه عبور:
 
 
 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت پردازشگران شفق