در ساخت این تندیس از یک قطعه کریستال بزرگ و روکشی از طلای ۲۴ عیار استفاده کردن می شود.